• Tài khoản cá nhân

EUR/USD

1.10424

Cao: 1.10424

Thấp: 0

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
0.32 -0.94 0.8 0.8
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
BTC/USD 29099.38300000
EUR/JPY 144.75100000
EUR/CZK 24.22000000
EUR/CHF 0.98847000
EUR/RUB 86.94400000
EUR/DKK 7.43835000
EUR/AUD 1.58291000
GOLD 16.90000000