• Tài khoản cá nhân

EUR/USD

1.08743

0%

Cao: 1.09063

Thấp: 1.08413

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
0.53 -1.1 0.8 0.8
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
GOLD 19.67
BTC/USD 23009.93 0%
EUR/JPY 141.086
EUR/CZK 23.855
EUR/CHF 1.0008
EUR/RUB 75.818 0%
EUR/DKK 7.43759
EUR/AUD 1.52948