• Tài khoản cá nhân

EUR/SGD

1.4344

Cao: 1.4389

Thấp: 1.43252

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
0.3 -1.55 0.4 1.3
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/ZAR 19.59184
EUR/HUF 386.24
SGD/JPY 97.847
EUR/NZD 1.73289
EUR/GBP 0.8801