EUR/SGD

1.4317

0%

Cao: 1.4317

Thấp: 1.4317

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
0.3 -1.55 0.4 1.3
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/GBP 0.85955 0%
EUR/ZAR 17.7648 0.09%
EUR/HUF 408.03 0%
SGD/JPY 101.178 0%
EUR/NZD 1.66315 0%