EUR/PLN

4.6843

0%

Cao: 4.6997

Thấp: 4.6774

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/GBP 0.85955 0%
EUR/CZK 24.283 -0.28%
EUR/AUD 1.53968 0%
EUR/HUF 408.03 0%
EUR/CAD 1.39057 0%