EUR/HUF

413.67

0.35%

Cao: 414.16

Thấp: 412.07

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/PLN 4.8104 0.14%
EUR/GBP 0.89621 0.26%
EUR/SGD 1.39344 -0.19%
EUR/NZD 1.70177 0.25%