• Tài khoản cá nhân

EUR/HUF

394.07

Cao: 394.37

Thấp: 394

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/SGD 1.4238
EUR/NZD 1.69875
EUR/PLN 4.7415
EUR/GBP 0.8912