EUR/CZK

24.283

-0.28%

Cao: 24.283

Thấp: 24.283

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
3.9 -5.7 0.6 0.6
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/CAD 1.39057 0%
EUR/AUD 1.53968 0%
EUR/PLN 4.6843 0%
EUR/USD 1.0404745 0%