EUR/CHF

0.96735

0.04%

Cao: 0.96735

Thấp: 0.96735

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.45 -0.3 0.8 0.8
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/JPY 141.886 -0%
CHF/NOK 11.0325 0%
EUR/USD 0.98010385 0%
EUR/DKK 7.43547 0%
CHF/JPY 146.599 -0.04%
EUR/AUD 1.53134 0.08%
CHF/SEK 11.2641 0%
EUR/RUB 58.93 -0.15%