EUR/CAD

1.39057

0%

Cao: 1.39323

Thấp: 1.3848

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
0.79 -1.15 0.9 0.8
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/CZK 24.283 -0.28%
EUR/PLN 4.6843 0%
CAD/MXN 14.441 0%