• Tài khoản cá nhân

EUR/CAD

1.45029

Cao: 1.45029

Thấp: 0

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
0.25 -0.8 0.9 0.8
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/PLN 4.67990000
CAD/MXN 14.43230000
EUR/CZK 24.22000000