EUR/AUD

1.53968

0%

Cao: 1.54513

Thấp: 1.53737

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
0.44 -0.95 1.5 0.8
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/PLN 4.6843 0%
EUR/CHF 0.98365 0%
EUR/USD 1.0404745 0%
EUR/CZK 24.283 -0.28%