• Tài khoản cá nhân

EUR/AUD

1.6202

Cao: 1.6202

Thấp: 1.6202

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
0.16 -0.8 1.5 0.8
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/CZK 23.43
EUR/PLN 4.6771
EUR/CHF 0.99169
EUR/USD 1.0847163 0%