CHF/NOK

10.9535

0.5%

Cao: 10.9802

Thấp: 10.8911

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/CHF 0.9503 -0.09%
CHF/JPY 145.425 -0.47%
USD/CHF 0.99484 0.42%
CHF/SEK 11.4825 0.2%