• Tài khoản cá nhân

CHF/NOK

11.4434

Cao: 11.4805

Thấp: 11.3467

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
USD/CHF 0.9148
CHF/SEK 11.3434
EUR/CHF 0.99169
CHF/JPY 145.111