• Tài khoản cá nhân

CHF/JPY

141.366

Cao: 142.82

Thấp: 141.33

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.7 0.01 1 1
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/CHF 0.98675
CHF/SEK 11.3352
CHF/NOK 11.4272
USD/CHF 0.9181