CHF/JPY

146.976

0%

Cao: 147.709

Thấp: 146.52

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-2.83 -1.73 1 1
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/CHF 0.98365 0%
CHF/SEK 11.0144 0%
CHF/NOK 10.4445 0%
USD/CHF 0.94593 0%