CAD/MXN

14.8617

0.16%

Cao: 14.8744

Thấp: 14.835

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
CAD/JPY 105.04 -0.42%
USD/CAD 1.37666 0.33%
CAD/CHF 0.72209 0.03%
EUR/CAD 1.31657 0.04%