• Tài khoản cá nhân

CAD/MXN

13.9478

Cao: 14.0211

Thấp: 13.9345

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
CAD/JPY 96.954
USD/CAD 1.32848
CAD/CHF 0.68429
EUR/CAD 1.46107