• Tài khoản cá nhân

CAD/JPY

99.751

Cao: 99.751

Thấp: 0

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-1.25 0.65 1 1
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
CAD/MXN 14.43230000
AUD/CAD 0.90683000
CAD/CHF 0.64911000
USD/CAD 1.36160000