CAD/CHF

0.68894

-0.68%

Cao: 0.69519

Thấp: 0.688

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
AUD/CAD 0.91716 0.79%
CAD/JPY 100.027 -0.52%
CAD/MXN 14.4386 -0.57%