BTC/USD

24138.438

3.8%

Cao: 24203.69

Thấp: 23176.547

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/USD 1.0202 0.22%
USD/CAD 1.2846 -0.67%
USD/CHF 0.95232 -0.94%