AUD/ZAR

11.6097

-0.25%

Cao: 11.6554

Thấp: 11.6017

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
AUD/USD 0.6471989 -0.8%
AUD/SEK 7.3178 0.46%
AUD/NZD 1.13981 0.22%
AUD/CAD 0.88553 -0.19%