• Tài khoản cá nhân

AUD/ZAR

12.1286

Cao: 12.207

Thấp: 12.1222

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
AUD/USD 0.71260095
AUD/SEK 7.359 -0.15%
AUD/NZD 1.09373 -0.3%
AUD/CAD 0.94646 -0.15%