AUD/USD

0.65066

1.54%

Cao: 0.65181

Thấp: 0.63996

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.05 -0.22 0.8 0.8
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
AUD/SGD 0.93184 1.7%
AUD/CAD 0.88838 0.36%
AUD/ZAR 11.6326 0.05%
AUD/SEK 7.1761 0.76%