• Tài khoản cá nhân

AUD/USD

0.71243

Cao: 0.71597

Thấp: 0.7123

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
0.18 -0.49 0.8 0.8
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
AUD/SGD 0.93044 -0.14%
AUD/CAD 0.94627 -0.17%
AUD/ZAR 12.1743
AUD/SEK 7.3605 -0.13%