AUD/SGD

0.9257

0%

Cao: 0.93064

Thấp: 0.9233

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
AUD/USD 0.675265 0%
AUD/CHF 0.6367 0%
AUD/NZD 1.07967 0%
AUD/SEK 7.0333 0%
SGD/JPY 101.178 0%
AUD/DKK 4.8283 0%