• Tài khoản cá nhân

AUD/SGD

0.88619

-0.09%

Cao: 0.88874

Thấp: 0.882

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
AUD/NZD 1.07043 0.07%
AUD/SEK 6.9264 0.37%
SGD/JPY 97.276
AUD/DKK 4.6124 0.37%
AUD/USD 0.6653094
AUD/CHF 0.6098 -0.45%