AUD/SEK

7.0333

0%

Cao: 7.0472

Thấp: 7.0099

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
AUD/ZAR 11.526 0%
AUD/JPY 93.911 0%
NOK/SEK 1.0531 0%
AUD/SGD 0.9257 0%
AUD/CHF 0.6367 0%
AUD/USD 0.675265 0%
AUD/NZD 1.07967 0%
AUD/CAD 0.90218 0%
EUR/RUB 62.892 0%