• Tài khoản cá nhân

AUD/SEK

6.9365

0%

Cao: 6.9676

Thấp: 6.9088

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
NOK/SEK 0.9898
AUD/SGD 0.8873 0%
AUD/CHF 0.6109 0%
AUD/USD 0.66880685
AUD/NZD 1.06772 0%
AUD/CAD 0.90268 0%
EUR/RUB 84.548 0%
AUD/ZAR 11.8957
AUD/JPY 88.792 0%