• Tài khoản cá nhân

AUD/NZD

1.06772

0%

Cao: 1.06772

Thấp: 1.06772

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
0.07 -0.67 0.5 1
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
AUD/SGD 0.8873 0%
AUD/SEK 6.9365 0%
AUD/ZAR 11.8957