AUD/NZD

1.07967

0%

Cao: 1.0821

Thấp: 1.07704

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
0.15 -0.33 0.5 1
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
AUD/SEK 7.0333 0%
AUD/ZAR 11.526 0%
AUD/SGD 0.9257 0%