AUD/JPY

93.911

0%

Cao: 94.059

Thấp: 93.591

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.8 0.66 0.8 1.5
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
AUD/DKK 4.8283 0%
AUD/CAD 0.90218 0%
AUD/SEK 7.0333 0%