• Tài khoản cá nhân

AUD/JPY

89.706

Cao: 89.706

Thấp: 0

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-1.27 0.85 0.8 1.5
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
AUD/SEK 6.82910000
AUD/DKK 4.49390000
AUD/CAD 0.90683000