AUD/CHF

0.6367

0%

Cao: 0.6367

Thấp: 0.6367

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.46 0.31 0.8 1.5
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
AUD/SEK 7.0333 0%
AUD/SGD 0.9257 0%
AUD/CAD 0.90218 0%