• Tài khoản cá nhân

AUD/CHF

0.59115

Cao: 0.59115

Thấp: 0

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.58 0.28 0.8 1.5
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
AUD/SGD 0.88481000
AUD/CAD 0.90683000
AUD/SEK 6.82910000