AUD/CAD

0.90218

0%

Cao: 0.9037

Thấp: 0.89871

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.09 -0.35 0.8 1.4
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
AUD/ZAR 11.526 0%
CAD/JPY 103.959 0%
AUD/SEK 7.0333 0%
AUD/JPY 93.911 0%
CAD/CHF 0.70673 0%
AUD/CHF 0.6367 0%
AUD/USD 0.675265 0%