• Tài khoản cá nhân

AUD/CAD

0.90268

0%

Cao: 0.90268

Thấp: 0.90268

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
0.05 -0.43 0.8 1.4
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
CAD/CHF 0.67651
AUD/CHF 0.6109 0%
AUD/USD 0.66880685
AUD/ZAR 11.8957
CAD/JPY 98.255
AUD/SEK 6.9365 0%
AUD/JPY 88.792 0%