Sự kiện kinh tế
Thời gian Quốc gia NIÊN KỲ Sự kiện Giác quan Dự báo Trước
Ngày 02 tháng 4 năm 2020
00:37 USD calender forex President Trump Speaks
Tên:

President Trump Speaks

02:50 JPY calender forex Tháng Ba Monetary Base y/y 2.8% 3.5% 3.6%
03:30 AUD calender forex NAB Quarterly Business Confidence -11 -2
06:35 JPY calender forex Tháng Ba 10-y Bond Auction 0.02|4.2 -0.10|3.2
09:00 GBP calender forex Tháng Ba Nationwide HPI m/m 0.8% 0.0% 0.3%
09:30 CHF calender forex Tháng Ba CPI m/m 0.1% 0.1% 0.1%
10:00 EUR calender forex Tháng Ba Spanish Unemployment Change 302.3K 27.7K -7.8K
11:53 EUR calender forex Spanish 10-y Bond Auction 0.69|2.0 0.66|2.2
11:59 EUR calender forex Tháng Ba French 10-y Bond Auction 0.04|2.7 -0.32|2.2
12:00 EUR calender forex Tháng Ba PPI m/m -0.6% -0.3% 0.2%
14:30 USD calender forex Tháng Ba Challenger Job Cuts y/y 266.9% -26.3%
15:30 CAD calender forex Tháng Hai Trade Balance -1.0B -2.3B -1.7B
15:30 USD calender forex Tuần Unemployment Claims 6648K 3600K 3307K
Tên:

Unemployment Claims

  • Tốt hơn nếu:

    Giác quan < Dự báo

  • Nguồn:

    Department of Labor

15:30 USD calender forex Tháng Hai Trade Balance -39.9B -40.6B -45.5B
17:00 USD calender forex Tháng Ba Factory Orders m/m 0.0% 0.2% -0.5%
17:30 USD calender forex President Trump Speaks
Tên:

President Trump Speaks

17:30 USD calender forex Tháng Ba Natural Gas Storage -19B -31B -29B
Thông báo quan trọng
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này.