• Tài khoản cá nhân

Phân tích

Phân tích thị trường

Các Dự báo

 • 14:50,
  31 thá
  Andrew Masters

  EUR/USD

 • 14:11,
  24 thá
  Andrew Masters

  EUR/USD

 • 16:10,
  23 thá
  Andrew Masters

  EUR/USD

 • 15:07,
  22 thá
  Andrew Masters

  EUR/USD

 • 13:42,
  21 thá
  Andrew Masters

  EUR/USD

 • 14:51,
  17 thá
  Andrew Masters

  EUR/USD

 • 13:52,
  14 thá
  Andrew Masters

  EUR/USD

 • 16:32,
  10 thá
  Andrew Masters

  EUR/USD

Các chuyên gia của chúng tôi

 • Andrew Masters

  Thế giới giao dịch không có giới hạn

 • Tran Hoang Anh

  Đầu tư thắng thì không dễ, nhưng học đầu tư thì không khó

Lịch các sự kiện

Thời gian NIÊN KỲ Sự kiện Dự báo Trước đó
02:50 JPY Tháng Ba Tankan Manufacturing Index 3 7
02:50 JPY Tháng Ba Tankan Non-Manufacturing Index 20 19
02:50 CNY Bank Holiday    
03:30 JPY Final Manufacturing PMI 48.6 48.6
04:00 AUD Tháng Ba MI Inflation Gauge m/m   0.4%
04:30 AUD Tháng Hai Building Approvals m/m 10.2% -27.6%
04:30 AUD Tháng Hai Retail Sales m/m 0.2% 0.2%
04:45 CNY Caixin Manufacturing PMI 51.5 51.6
09:30 AUD Tháng Ba Commodity Prices y/y   3.6%
09:30 CHF Tháng Ba CPI m/m 0.4% 0.7%
09:45 EUR Tháng Ba French Gov Budget Balance   -21.1B
Thời gian NIÊN KỲ Sự kiện Dự báo Trước đó
10:15 EUR Tháng Ba Spanish Manufacturing PMI 50.2 50.7
10:30 CHF Manufacturing PMI 48.5 48.9
10:45 EUR Tháng Ba Italian Manufacturing PMI 51.1 52.0
10:50 EUR French Final Manufacturing PMI 47.7 47.7
10:55 EUR German Final Manufacturing PMI 44.4 44.4
11:00 EUR Tháng Ba Final Manufacturing PMI 47.1 47.1
11:30 GBP Final Manufacturing PMI 48.0 48.0
11:30 All OPEC-JMMC Meetings    
16:30 CAD Manufacturing PMI   52.4
16:45 USD Tháng Ba Final Manufacturing PMI 49.3 49.3
17:00 USD Tháng Ba ISM Manufacturing PMI 47.5 47.7