Phân tích

Các chuyên gia của chúng tôi

Lịch các sự kiện

Thời gian NIÊN KỲ Sự kiện Dự báo Trước đó
Ngày All IMF Meetings
Ngày CAD Bank Holiday
Ngày USD Bank Holiday
01:30 AUD Tháng Tám AIG Manufacturing Index 51.3
01:45 NZD Tháng Tám Overseas Trade Index q/q 1.0% 1.0%
02:50 JPY Tháng Tám Capital Spending q/y 1.8% 6.1%
03:30 JPY Final Manufacturing PMI 49.5 49.5
04:00 AUD Tháng Tám MI Inflation Gauge m/m 0.3%
04:30 AUD Tháng Tám Company Operating Profits q/q 2.1% 1.7%
04:30 AUD Tháng Tám ANZ Job Advertisements m/m 0.8%
04:45 CNY Caixin Manufacturing PMI 49.8 49.9
Thời gian NIÊN KỲ Sự kiện Dự báo Trước đó
09:30 AUD Tháng Tám Commodity Prices y/y 15.0%
09:30 CHF Tháng Tám Retail Sales y/y 0.9% 0.7%
10:15 EUR Tháng Tám Spanish Manufacturing PMI 48.6 48.2
10:30 CHF Manufacturing PMI 45.6 44.7
10:45 EUR Tháng Tám Italian Manufacturing PMI 48.6 48.5
10:50 EUR French Final Manufacturing PMI 51.0 51.0
10:55 EUR German Final Manufacturing PMI 43.6 43.6
11:00 EUR Tháng Tám Final Manufacturing PMI 47.0 47.0
11:30 GBP Tháng Tám Manufacturing PMI 48.0 48.0
01:45 NZD Tháng Tám Manufacturing Sales q/q 0.8%
02:50 JPY Tháng Tám Bank Lending y/y 2.3% 2.3%
Thông báo quan trọng
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này.