Phân tích

Phân tích thị trường

Các Dự báo

 • 12:02,
  01 thá
  Andrew Masters

  EUR/USD

 • 11:08,
  30 thá
  Andrew Masters

  EUR/USD

 • 16:31,
  29 thá
  Andrew Masters

  EUR/USD

 • 16:10,
  28 thá
  Andrew Masters

  EUR/USD

 • 17:59,
  25 thá
  Andrew Masters

  EUR/USD

 • 11:21,
  11 thá
  Andrew Masters

  EUR/USD

 • 11:59,
  09 thá
  Andrew Masters

  EUR/USD

 • 11:25,
  08 thá
  Andrew Masters

  EUR/USD

Các chuyên gia của chúng tôi

 • Andrew Masters

  Thế giới giao dịch không có giới hạn

 • Tran Hoang Anh

  Đầu tư thắng thì không dễ, nhưng học đầu tư thì không khó

Lịch các sự kiện

Thời gian NIÊN KỲ Sự kiện Dự báo Trước đó
01:30 AUD Tháng Mười Một AIG Construction Index 43.3
04:00 AUD Tháng Mười Một MI Inflation Gauge m/m 0.4%
04:00 NZD Tháng Mười Một ANZ Commodity Prices m/m -3.4%
04:30 AUD Tháng Mười Một ANZ Job Advertisements m/m -0.5%
04:30 AUD Tháng Mười Một Company Operating Profits q/q -1.5% 7.6%
05:45 CNY Caixin Services PMI 48.0 48.4
05:45 EUR ECB President Lagarde Speaks
12:15 EUR Tháng Mười Một Spanish Services PMI 50.6 49.7
12:45 EUR Tháng Mười Một Italian Services PMI 47.6 46.4
12:50 EUR French Final Services PMI 49.4 49.4
12:55 EUR German Final Services PMI 46.4 46.4
Thời gian NIÊN KỲ Sự kiện Dự báo Trước đó
13:00 EUR Tháng Mười Một Final Services PMI 48.6 48.6
13:30 EUR Tháng Mười Một Sentix Investor Confidence -27.2 -30.9
13:30 GBP Final Services PMI 48.8
14:00 EUR Tháng Mười Một Retail Sales m/m -1.6% 0.4%
14:00 EUR Tháng Mười Hai Eurogroup Meetings
17:30 CAD Tháng Mười Building Permits m/m 2.2% -17.5%
18:45 USD Final Services PMI 46.1 46.1
19:00 USD ISM Services PMI 53.5 54.4
19:00 USD Tháng Mười Một Factory Orders m/m 0.7% 0.3%
03:30 JPY Tháng Mười Một Average Cash Earnings y/y 2.0% 2.2%
03:30 JPY Tháng Mười Một Household Spending y/y 0.9% 2.3%