Phân tích

Dự báo thị trường

08:32,
Hôm nay

Tác giả: Andrew Masters

EUR/USD

07:34,
30 thá

Tác giả: Andrew Masters

EUR/USD

17:13,
29 thá

Tác giả: Andrew Masters

EUR/USD

15:09,
28 thá

Tác giả: Andrew Masters

EUR/USD

15:50,
27 thá

Tác giả: Andrew Masters

EUR/USD

15:54,
26 thá

Tác giả: Andrew Masters

EUR/USD

Bảng thay đổi

Tên Mức chênh lệch giá Bid Ask Tâm lý Nhà giao dịch
BTC/USD 0 19200.975 19200.975
EUR/USD 0.0005 0.98126 0.98078
EUR/RUB 0.096 56.8822 56.9782
AUD/SEK 0.004 7.1756 7.1796
AUD/CAD 0.0001 0.88914 0.88924
AUD/CHF 0.0001 0.64726 0.64735
AUD/DKK 0.0012 4.9371 4.9383
AUD/JPY 0.009 94.29 94.299
AUD/NZD 0.0003 1.13899 1.13925
AUD/SGD 0.0003 0.93285 0.93311
AUD/USD 0.0002 0.65191 0.65172
AUD/ZAR 0.0111 11.6254 11.6365
CAD/CHF 0.0001 0.72799 0.72806
CAD/JPY 0.007 106.042 106.049
CAD/MXN 0.0056 14.6862 14.6918
CHF/JPY 0.01 145.651 145.661
CHF/NOK 0.0042 10.738 10.7422
CHF/SEK 0 11.0846 11.0846
EUR/CHF 0 0.97486 0.97489
EUR/DKK 0.0003 7.43674 7.43701
EUR/JPY 0.009 141.979 141.988
EUR/NOK 0.0026 10.46858 10.4712
EUR/SEK 0.0021 10.80876 10.81083
EUR/ZAR 0.03 17.483 17.513
EUR/SGD 0.0012 1.4038 1.405
EUR/NZD 0.0003 1.71521 1.71553
EUR/HUF 0.42 418.93 419.35
EUR/GBP 0 0.86755 0.86757
EUR/PLN 0.0026 4.82441 4.827
EUR/CZK 0.03 24.528 24.558
EUR/CAD 0.0001 1.33835 1.33842
EUR/AUD 0.0002 1.50614 1.50634
USD/ZAR 0.0114 17.8452 17.85656
USD/PLN 0.004 4.9204 4.9244
USD/SGD 0.0003 1.43195 1.43226
USD/MXN 0.0021 20.03463 20.03668
USD/SEK 0.0026 11.02561 11.02821
USD/NOK 0.0029 10.67896 10.6819
USD/DKK 0.0006 7.58403 7.58461
USD/CHF 0 0.99393 0.99395
USD/HKD 0.0004 7.8499 7.8503
USD/CZK 0.039 25.008 25.047
USD/JPY 0.004 144.673 144.677
USD/CAD 0 1.36488 1.3649
USD/HUF 0.352 427.25 427.602
USD/RUB 2 58.625 60.625
GBP/AUD 0.0003 1.73512 1.73538
GBP/CAD 0.0002 1.54181 1.54197
GBP/CHF 0.0007 1.1224 1.1231
GBP/JPY 0.014 163.802 163.816
GBP/DKK 0.0018 8.56671 8.56854
GBP/NOK 0.005 12.06103 12.06608
GBP/NZD 0.0004 1.97591 1.97636
GBP/SEK 0.0048 12.45236 12.45712
GBP/SGD 0.0007 1.61739 1.61806
GBP/USD 0.0001 1.1296 1.12954
GBP/ZAR 0.01 20.15839 20.16839
NOK/SEK 0.005 1.0299 1.0349
SGD/JPY 0.024 101.016 101.04
NZD/CAD 0.0001 0.7802 0.78031
NZD/CHF 0.0001 0.56811 0.56818
NZD/JPY 0.01 82.698 82.708
NZD/USD 0.0003 0.57182 0.57149
NZD/SGD 0.0007 0.81838 0.81903
GOLD 0.01 15.82 15.83
USD/COP 2 4524.14 4526.14
EUR/COP 0.25 4436.44 4436.69
USD/THB 0.05 37.83 37.88

Phân tích thị trường

EUR/USD

01.07.2022 14:24

Tác giả: Andrew Masters

EUR/USD

30.06.2022 11:54

Tác giả: Andrew Masters

EUR/USD

08.04.2022 15:06

Tác giả: Andrew Masters

EUR/USD

23.02.2022 10:07

Tác giả: Andrew Masters

Marketwatch 2021-01-27 12:32:51

Các chuyên gia của chúng tôi

  • Andrew Masters

    Thế giới giao dịch không có giới hạn

  • Tran Hoang Anh

    Đầu tư thắng thì không dễ, nhưng học đầu tư thì không khó

Các hội thảo trên web và sự kiện

Video giới thiệu về khóa học

Chào mừng bạn đến với khóa học thực tế, các trader có kinh nghiệm sẽ chỉ cho bạn cách giao dịch cơ bản trên thị trường forex, giúp bạn làm quen với các thuật ngữ và công cụ giao dịch, chỉ cho bạn thực tế cách kiếm tiền trên thị trường này. Hình thức khóa học – online.