Temporary change in CFD trading sessions
10 Ngà 2022

Temporary change in CFD trading sessions

Dear Clients,

Due to the daylight saving time clock shift in the USA on the 13th of March and considering the fact that Europe will shift clocks on the 27th of March, some alterations will be made to the CFD trading sessions from the 14th of March to the 25th of March. A temporary schedule of the trading sessions can be found here.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.

Thông báo quan trọng
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này.