• Tài khoản cá nhân

Thay đổi múi giờ sang giờ mùa hè

09 Ngà 2021

Thay đổi múi giờ sang giờ mùa hè

Kính gửi Quý khách hàng!

Chúng tôi xin lưu ý rằng ngày 14 tháng 3 Hoa Kỳ sẽ chuyển đổi múi giờ sang giờ mùa hè, ở Châu Âu quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 3.

Trong thời gian từ ngày 14 tháng 3 (Chủ nhật) đến ngày 26 tháng 3 (Thứ sáu), giờ làm việc của bộ phận giao dịch sẽ được thay đổi:

  • bắt đầu giao dịch: Thứ Hai 05:05 giờ theo giờ Việt Nam
  • đóng cửa giao dịch: Thứ Bảy 03:55 giờ theo giờ Việt Nam

Giao dịch trên các ký hiệu GOLD SILVER XAU/USD XAG/USD sẽ được dừng từ 03:55 giờ đến 05:05 giờ theo giờ Việt Nam

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.