Change of trading hours due to the President's Day celebration in the USA
18 Ngà 2022

Change of trading hours due to the President's Day celebration in the USA

Dear clients,

Please note that due to the President's Day celebration in the USA on February 21st, 2022 the time of trading sessions for metals is changing. Trading on these instruments will not be held from 20:00 EET on February 21st, 2022 until 01:05 EET on February 22nd, 2022.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.

Thông báo quan trọng
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này.