• Tài khoản cá nhân
Thay đổi giờ giao dịch vào lễ kỷ niệm Ngày Độc lập ở Hoa Kỳ
29 Ngà 2022

Thay đổi giờ giao dịch vào lễ kỷ niệm Ngày Độc lập ở Hoa Kỳ

Kính gửi quý khách!

Xin lưu ý rằng vào ngày lễ kỷ niệm Ngày Độc lập ở Hoa Kỳ vào ngày mùng 4 tháng 7 năm 2022, thời gian của các phiên giao dịch cho các công cụ GOLD, SILVER, XAUUSD, XAGUSD sẽ thay đổi. Giao dịch trên các công cụ này sẽ ngừng từ 07/04/2022 23:00 đến 07/05/2022 04:05 theo giờ Việt Nam.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.