CFD – Trading Hours Changes (Thanksgiving Day)
20 Ngà 2018

CFD – Trading Hours Changes (Thanksgiving Day)

Dear Clients,

Please note that because of Thanksgiving Day in USA there will be changes in trading hours on most CFDs on November 22 and 23, 2018. The trading hours (EET) table for the abovementioned date is available here.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.

Thông báo quan trọng
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này.