CFD – Trading Hours Changes (New Year)
24 Ngà 2018

CFD – Trading Hours Changes (New Year)

Dear Clients,

Please note that because of New Year there will be changes in trading hours on most CFDs on December 31, 2018 and January 1-2, 2019. The trading hours (EET) table for the abovementioned date is available here.

Happy New Year!

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.

Thông báo quan trọng
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này.