CFD – Trading Hours Changes
13 Ngà 2022

CFD – Trading Hours Changes

Dear Clients,

Please note that because of Good Friday and Easter there will be changes in CFD-trading sessions on April 15 and April 18. The trading hours (EET) table for the abovementioned dates is available here.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.

Thông báo quan trọng
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này.