• Tài khoản cá nhân

Thay đổi giờ giao dịch đối với hợp đồng CFD

01 Ngà 2021

Thay đổi giờ giao dịch đối với hợp đồng CFD

Thưa quý khách hàng,

Vui lòng lưu ý rằng nhân dịp lễ Good Friday và Easter, sẽ có sự thay đổi đối với giao dịch CFD vào ngày 02/04/2021 và 05/04/2021. Giờ giao dịch (theo giờ server) cho những ngày đó có thể tham khảo tại đây.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.