• Tài khoản cá nhân

CFD – Thay đổi phiên giao dịch (UK100)

07 Ngà 2020

CFD – Thay đổi phiên giao dịch (UK100)

Kính thưa Quý Khách!

Vào ngày mùng 8 tháng 5, công cụ CFD UK100 sẽ ngừng hoạt động vì ngày này là ngày lễ tại Vương Quốc Anh.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.