• Tài khoản cá nhân

CFD – Thay đổi phiên giao dịch (UK100)

23 Ngà 2020

CFD – Thay đổi phiên giao dịch (UK100)

Kính thưa Quý Khách!

Xin lưu ý rằng vào ngày 28 tháng 12, công cụ CFD UK100 sẽ ngừng hoạt động vì ngày này là ngày lễ tại Vương Quốc Anh.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.