• Tài khoản cá nhân

CFD – Thay đổi phiên giao dịch (GERMAN, ESTX50)

21 Ngà 2021

CFD – Thay đổi phiên giao dịch (GERMAN, ESTX50)

Kính thưa Quý Khách!

Xin lưu ý rằng vào ngày 24 tháng 5, công cụ CFD GERMAN, ESTX50 sẽ ngừng hoạt động vì ngày này là ngày lễ tại Đức (Spirit Day).

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.