• Tài khoản cá nhân

CFD – Trading Hours Change (GERMAN, ESTX50)

05 Ngà 2019

CFD – Trading Hours Change (GERMAN, ESTX50)

Dear Clients,

Please note that there will be no trading in GERMAN, ESTX50 CFDs on the 10th of June due to the Holiday (Pentecost).

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.