• Tài khoản cá nhân
CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng USOIL
10 Ngà 2023

CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng USOIL

Thân gửi Quý khách hàng,

Xin quý khách lưu ý rằng quá trình Rollover sang tháng hợp đồng mới của USOIL sẽ bắt đầu vào ngày 13.02.2023:

  1. Hợp đồng mới sẽ được đưa vào hoạt động USOIL.APR3.
  2. Hợp đồng USOIL.MAR3 sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng”.
  3. Tất cả những lệnh được mở theo hợp đồng USOIL.MAR3 cần phải được đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 20.02.2023.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.