14 14 2018

CFD – Rollover (USOIL)

Dear Clients,

Please note that USOIL contract rollover procedures will start on December 17: there will be a new February Contract (USOIL.FEB9) available for trading, January contract (USOIL.JAN9) will be set in "close-only" mode. All USOIL.JAN9 open positions should be liquidated by the close of December 18 trading session.

Thông báo quan trọng
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này.