15 Ngà 2018

CFD – Rollover (USOIL)

Dear Clients,

Please note that USOIL contract rollover procedures will start on June 18: there will be a new August Contract (USOIL.AUG8) available for trading, July contract (USOIL.JUL8) will be set in "close-only" mode. All USOIL.JUL8 open positions should be liquidated by the close of June 19 trading session.

Thông báo quan trọng
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này.