CFD – Rollover US500, USTECH, US30, GERMAN, ESTX50, UK100)
14 Ngà 2018

CFD – Rollover US500, USTECH, US30, GERMAN, ESTX50, UK100)

Dear Clients,

Please note that US500, USTECH, US30, GERMAN, ESTX50, UK100 contracts rollover procedures will start on September 17: there will be new December contracts (US500.DEC8, USTECH.DEC8, US30.DEC8, GERMAN.DEC8, ESTX50.DEC8, UK100.DEC8) available for trading, September contracts (US500.SEP8, USTECH.SEP8, US30.SEP8, GERMAN.SEP8, ESTX50.SEP8, UK100.SEP8) will be set in "close-only" mode. All US500.SEP8, USTECH.SEP8, US30.SEP8, GERMAN.SEP8, ESTX50.SEP8, UK100.SEP8 open positions should be liquidated by the close of September 20 trading session.

Thông báo quan trọng
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này.