CFD – Rollover (US500, USTECH, US30, GERMAN, ESTX50, UK100)
07 Ngà 2019

CFD – Rollover (US500, USTECH, US30, GERMAN, ESTX50, UK100)

Dear Clients, 

Please note that US500, USTECH, US30, GERMAN, ESTX50, UK100 contracts rollover procedures will start on March 11: there will be new June contracts (US500.JUN9, USTECH.JUN9, US30.JUN9, GERMAN.JUN9, ESTX50.JUN9, UK100.JUN9) available for trading, March contracts (US500.MAR9, USTECH.MAR9, US30.MAR9, GERMAN.MAR9, ESTX50.MAR9, UK100.MAR9) will be set in "close-only" mode. All US500.MAR9, USTECH.MAR9, US30.MAR9, GERMAN.MAR9, ESTX50.MAR9, UK100.MAR9 open positions should be liquidated by the close of March 14 trading session.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.

Thông báo quan trọng
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này.