CFD - Rollover US500, USTECH, US30, GERMAN, ESTX50, UK100
11 Ngà 2020

CFD - Rollover US500, USTECH, US30, GERMAN, ESTX50, UK100

Thưa quý khách,

Xin quý khách lưu ý rằng Rollover cho những hợp đồng US500, USTECH, US30, GERMAN, ESTX50, UK100 sẽ bắt đầu vào ngày 14 tháng 12: Những hợp đồng tháng 3 sẽ được đưa vào hoạt động (US500.MAR1, USTECH.MAR1, US30.MAR1, GERMAN.MAR1, ESTX50.MAR1, UK100.MAR1); những hợp đồng tháng 12 (US500.DEC0, USTECH.DEC0, US30.DEC0, GERMAN.DEC0, ESTX50.DEC0, UK100.DEC0) sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (close-only). Tất cả các lệnh mở theo hợp đồng US500.DEC0, USTECH.DEC0, US30.DEC0, GERMAN.DEC0, ESTX50.DEC0, UK100.DEC0 cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 17 tháng 12.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.

Thông báo quan trọng
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này.