CFD – Rollover (SLVR, COPPER)
19 Ngà 2019

CFD – Rollover (SLVR, COPPER)

Dear Clients, 

Please note that SLVR and COPPER contracts rollover procedures will start on April 22: there will be new July contracts (SLVR.JUL9, COPPER.JUL9) available for trading; May contracts (SLVR.MAY9, COPPER.MAY9) will be set in "close-only" mode. All SLVR.MAY9 and COPPER.MAY9 open positions should be liquidated by the close of April 29 trading session.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.

Thông báo quan trọng
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này.