CFD – Rollover (NATGAS, GASLN, HTOIL)
19 Ngà 2018

CFD – Rollover (NATGAS, GASLN, HTOIL)

Dear Clients, 

Please note that NATGAS, GASLN, HTOIL contracts rollover procedures will start on October 22: there will be new December contracts (NATGAS.DEC8, GASLN.DEC8, HTOIL.DEC8) available for trading, November contracts (NATGAS.NOV8, GASLN.NOV8, HTOIL.NOV8) will be set in "close-only" mode. All NATGAS.NOV8 open positions should be liquidated by the close of October 26 trading session; GASLN.NOV8, HTOIL.NOV8 – by the close of October 30 trading session.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.

Thông báo quan trọng
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này.