• Tài khoản cá nhân

CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng NATGAS, GASLN, HTOIL

15 Ngà 2022

CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng NATGAS, GASLN, HTOIL

Thân gửi Quý khách hàng,

Xin quý khách lưu ý rằng quá trình Rollover sang tháng hợp đồng mới của NATGAS, GASLN, HTOIL sẽ bắt đầu vào ngày 21.11.2022:

  1. Những hợp đồng mới sẽ được đưa vào hoạt động NATGAS.JAN3, GASLN.JAN3, HTOIL.JAN3.
  2. Những hợp đồng GASLN.DEC2, HTOIL.DEC2 sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng”.
  3. Tất cả những lệnh được mở theo hợp đồng NATGAS.DEC2 cần phải được đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 25.11.2022, được mở theo GASLN.DEC2, HTOIL.DEC2 — trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 29.11.2022.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.