• Tài khoản cá nhân

CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng NATGAS, GASLN, HTOIL

25 Ngà 2022

CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng NATGAS, GASLN, HTOIL

Thân gửi Quý khách hàng,

Xin quý khách lưu ý rằng quá trình Rollover sang tháng hợp đồng mới của NATGAS, GASLN, HTOIL sẽ bắt đầu vào ngày 28.03.2022:

  1. Những hợp đồng mới sẽ được đưa vào hoạt động NATGAS.MAY2, GASLN.MAY2, HTOIL.MAY2.

  2. Những hợp đồng GASLN.APR2, HTOIL.APR2 sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng”.

  3. Tất cả những lệnh được mở theo hợp đồng NATGAS.APR2 cần phải được đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 28.03.2022, được mở theo GASLN.APR2, HTOIL.APR2 — trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 30.03.2022.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.