CFD – Rollover (NATGAS, GASLN, HTOIL)
20 Ngà 2018

CFD – Rollover (NATGAS, GASLN, HTOIL)

Dear Clients, 

Please note that NATGAS, GASLN, HTOIL contracts rollover procedures will start on December 24: there will be new February contracts (NATGAS.FEB9, GASLN.FEB9, HTOIL.FEB9) available for trading, January contracts (NATGAS.JAN9, GASLN.JAN9, HTOIL.JAN9) will be set in "close-only" mode. All NATGAS.JAN9 open positions should be liquidated by the close of trading session, December 28; GASLN.JAN9, HTOIL.JAN9 – by the close of trading session December 28.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.

Thông báo quan trọng
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này.