• Tài khoản cá nhân
CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng JAP225
01 Ngà 2021

CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng JAP225

Thân gửi Quý khách hàng,

Xin quý khách lưu ý rằng quá trình Rollover sang tháng hợp đồng mới của JAP225 sẽ bắt đầu vào ngày 06.09.2021:

  1. Hợp đồng mới sẽ được đưa vào hoạt động JAP225.DEC1.
  2. Hợp đồng JAP225.SEP1 sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng”.
  3. Tất cả những lệnh được mở theo hợp đồng JAP225.SEP1 cần phải được đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 08.09.2021.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.