CFD – Rollover (SLVR, COPPER)
22 Ngà 2018

CFD – Rollover (SLVR, COPPER)

Dear Clients,

Please note that SLVR and COPPER contracts rollover procedures will start on June 25: there will be new September contracts (SLVR.SEP8, COPPER.SEP8) available for trading; July contracts (SLVR.JUL8, COPPER.JUL8) will be set in "close-only" mode.  All SLVR.JUL8 and COPPER.JUL8 open positions should be liquidated by the close of June 28 trading session.

Thông báo quan trọng
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này.